052-3255921

052-52230911

 
לולבי החייאני, החדראווי והחלאווי בעלי תיומות יפות ביותר.
זנים אלו דומים ללולבי הזהידי, אולם צבעם הבסיסי נע מירוק כהה ועד ירוק בהיר מבריק.
זנים אלו בדרך כלל מקובלים ונמצאים כמתאימים לרוב הציבור הדתי והמסורתי.

הלולבים נקטפים ומחולקים לאחר מיון ל2 קטגוריות:


עם קורה

קורה מלאה.


ללא קורה

שדרה ישרה, עבים וארוכים, כל העלים מהודקים לשדרה.


ניתן להשיג אצלנו לולבי חייאני, חדראווי וחלוואי טריים.


logo בניית אתרים