052-3255921

052-52230911לולבי איכות מגידול כחול לבן

אנו מספקים את כלל ארבעת המינים, בדגש על לולבים איכותיים מזנים שונים.

ניתן להשיג אצלנו לולבים טריים בכל כמות ובכל רמת הידור.


חומרים ואריזות

חומרי שימור יעודיים בהשגחת כשרות מהדרין, וציוד אריזה ייעודי לטיפול ושמירה על טריות הלולבים.


עצי תמר וחוטרים

חוטרי דרי מוכנים לנטיעה, ועצי חייאני בוגרים בני שבע שנים ומניבי פרי

logo בניית אתרים