052-3255921

  052-5223091


052-3255921

  052-5223091


חומר לטיפול בלולבים ML-11

 

בשנת תשס"ט  חל שינוי ביחסם של השלטונות באל- עריש שבמצרים למדיניות קטיף ואספקת הלולבים, הכמויות המגיעות ממצרים החלו להתקטן.


על מנת להמשיך ולאפשר ליהודי הארץ והתפוצות לקיים מצוות לולב במחיר השווה לכל נפש ולתת מענה לכמות הלולבים הנדרשת וכל זאת מגידול מקומי ישראלי –הוקם מרכז הלולב הישראלי


המרכז החל בקטיפים מוקדמים על מנת לאפשר יצור מוגבר של לולבים ושימורם בקירור תוך טיפול בחומרים מעכבי ריקבון ויובש, בשוק הלולבים היו אז חומרים בעלי יעילות כימית סבירה אולם בעייתים מבחינה הילכתית.

 

הרה"ג יצחק מאיר ברכיה ליברמן שליט"א מחבר ספר "פרי עץ הדעת – האתרוג והלולב בהלכה ובמעשה" 

הבחין בעיני רוחו כי יש לתת פתרון לציבור מקיימי המצוות ולאפשר פתרון שמחד יתן את התוצאות הרצויות בתפוקות ובעלויות הסבירות ויאפשר קיום המצווה לכל יהודי שיחפוץ בכך, ומאידך יהיה כזה שתואם את רוח ההלכה לחומרא ועל כן הסכים ללוות אותנו בתהליך.

 

בשנת תשע"א ולאחר שנתיים של ניסיונות  פותח ע"י מרכז הלולב הישראלי החומר 'ML-11'

אשר במינון הנכון ובצורת הטיפול הנכונה והמבוקרת מאפשר לקבל לולב שנוכחות החומר כמעט ואינה מורגשת וניתן להשתמש בלולב גם למהדרין מן המהדרין.

 

השיטה לטיפול בלולבים בחומר 'ML-11'  אושרה ונמצאה בתשובה הלכתית מנומקת שאין בה כל חשש ומותר להשתמש בלולב מלכתחילה.

 

יתרונו הגדול של החומר הוא בכך שמשמר את הלולב במצבו הסגור והכפות כפי שמורד מהעץ, מצמצם את איבוד הלחות מהלולב ומהווה שכבת מגן בפני מיקרואורגניזמים.


כשרות הטיפול בחומר ML-11
כתבה על החומר ML-11 בעיתון המודיע

לחץ לקריאת הכתבה:

צור קשר - שאלות והזמנות

טואול - בניית אתרים